Displaying 201 - 220 of 653
STATE ID BURIAL SITE ID BURIAL SITE STATE NOTES
245 3 National Memorial Cemetery, Phoenix, Arizona Arizona
246 16 Greenwood Cemetery, Newton, Kansas Kansas
247 6 Canon City, Colorado Colorado
248 46 Walla Walla Wa. Washington
249 42 Forest Park East, Houston Texas Texas
251 13 Swanlake Cemetery, Peoria, IL Illinois
252 16 Leavenworth Ks. Kansas
254 13 Mt. Olive Cemetery, Chicago, Illinois Illinois
255 15 Osage Cemetery, Osage Iowa Iowa
256 24 Oakgrove Cemetery, Merridan, Mississippi Mississippi
257 13 Warsaw, Il Illinois
258 16 White Chapel Memorial Gardens, Kansas City Kansas
261 4 North Little Rock Ark. Arkansas
262 35 Watonga, OK Oklahoma
263 16 Mt. Olivet Cemetery, Overland Park, Kansas Kansas
264 6 Riverside Cemetery, Sterling, Colorado Colorado
266 32 Iredell Memorial Gardens Cemetery, North Carolina North Carolina
267 6 Fairmount Cemetery, Denver, Denver County, Colorado Colorado
268 13 New Hope Cemetery, E. Ina, Illinois Illinois
269 15 Jefferson City Iowa cemetery Iowa